WAGENINGEN - Omwonenden hebben grote bezwaren tegen de plannen, die de combinatie Boei/Van Swaay heeft gepresenteerd voor de ontwikkeling van de Aula. In een brief stellen de bewoners van de Otto van Gelreweg, Generaal Foulkesweg en Bevrijdingsstraat, dat zij voor het plan van de Noordereng Groep zijn.

WAGENINGEN - In het kader van Democratische vernieuwing is er voor de inwoners van Wageningen op woensdag 11 december een informatie en meedenkavond over het Wagenings buitengebied . Op deze bijeenkomst kunt u de toekomst van ons prachtige buitengebied mede bepalen.

WAGENINGEN - Minima die bij de gemeente Wageningen bekend zijn, krijgen het bedrag dat Vitens aan precariorechten heeft doorberekend aan de inwoners van Wageningen, tussen woensdag 13 november en maandag 18 november automatisch gestort op hun rekening.

WAGENINGEN - De afgelopen 3 jaar heeft de Woningstichting groot onderhoud gepleegd aan de flats. De flatgebouwen zijn zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde grootschalig onder handen genomen. Kortom, de bijna 500 appartementen hebben in drie jaar tijd een ware metamorfose ondergaan.

WAGENINGEN - De PvdA Wageningen heeft Arie-Willem Bijl voorgedragen als tijdelijke wethouder in Wageningen. Als de gemeenteraad instemt met zijn voordracht, gaat hij wethouder Anne Janssen vervangen tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Met zijn aanstelling blijft de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd. Arie-Willem Bijl zal zich bezig gaan houden met Wonen, Ruimtelijke Ordening en Cultuur. De gemeenteraad neemt naar verwachting op maandag 25 november een besluit over zijn tijdelijke aanstelling.

WAGENINGEN - Als het aan B & W van Wageningen ligt mag er op 31 december geen vuurwerk worden afgestoken in het gebied rond het Torckpark, inclusief het Torckpark zelf. Dit betekent dat er geen vuurwerk mag zijn bij de stadsboerderij aan het Spijk, rond Torckdael en rond het Bassecour. Het College van Burgemeester en Wethouders doet de gemeenteraad als proef dit voorstel om te komen tot een vuurwerkvrije zone in dit aangegeven gebied.

WAGENINGEN - De PvdA Wageningen heeft Arie-Willem Bijl voorgedragen als tijdelijke wethouder in Wageningen. Als de gemeenteraad instemt met zijn voordracht, gaat hij wethouder Anne Janssen vervangen tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof.

WAGENINGEN - Op zaterdag 16 november vaart de stoomboot van Sinterklaas rond 13.00 uur de Wageningse Haven binnen. De sint en zijn pieten worden op de kade ontvangen door burgemeester van Rumund en kinderburgemeester Mats van Leersum.

WAGENINGEN - Terwijl partijen over elkaar heen buitelen met plannen voor een nieuwe culturele ‘hotspot’ in de stad, is het nog altijd de WUR die beslist wie de toekomst van de Aula in handen heeft.

- Hij was al Nederlands en Europees damkampioen maar nu mag Machiel Weistra zich ook wereldkampioen bij de aspiranten noemen. De 16-jarige gymnasiast uit Heteren werd op het WK jeugd in Izmir (Turkije) na een knotsgekke laatste ronde wereldkampioen.

WAGENINGEN - Het voormalige stadkantoor aan het Olympiaplein krijgt een nieuwe toekomst als appartementencomplex. De nieuwe eigenaar Van Woerden Vastgoed wil in het kantoorpand circa 30 huur en/of koopappartementen realiseren, inclusief zes sociale huurwoningen voor statushouders met een verblijfsvergunning. Het project levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de revitalisering van het gebied als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Olympiaplein en omgeving.

WAGENINGEN - Als eerste gemeente in Nederland krijgt Wageningen een duurzame fietsbrug die ook modulair is opgebouwd. De brug is maximaal circulair: hij bestaat vrijwel alleen uit materialen die in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden.

Meer berichten laden