Bevat Video: Video
Ankeiler: Het is weer een stapje dichterbij, de aangepaste weg in Wageningen. Daar wordt al negen jaar over gesproken en vorig jaar werd de knoop doorgehakt.

- Het is weer een stapje dichterbij, de aangepaste weg in Wageningen. Daar wordt al negen jaar over gesproken en vorig jaar werd de knoop doorgehakt. De oplossing leek lange tijd de Campusroute te worden, maar de provincie ging uiteindelijk voor het aanpakken van de huidige weg.

En dat gaat er dan zo uitzien:

De aanpak is nodig omdat het rondom Wageningen vaak vast staat. Met het projecten is tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Toch is niet elke inwoner even blij, omwonenden maken zich zorgen bijvoorbeeld over het geluid en de verkeersveiligheid.

Zie ook: Bewoners: veiligheid in het geding bij nieuwe onderdoorgang in Wageningen

Geluidsoverlast

En de zorgen kan de provincie nog niet helemaal wegnemen. Want het geluid neemt op een deel van het traject toe en de huidige maatregelen zijn nog niet voldoende. Met innovatieve maatregelen hoopt de provincie de klus te klaren, alleen moeten die nog wettelijk worden erkend.

Ook voor stikstof moet nog wat gebeuren: er is depositie op de Veluwe en dat moet worden gecompenseerd. De provincie denkt aan extern salderen (dat is stikstofhandel, bijvoorbeeld met een boerderij) of het toepassen van een toets. Die toets moet dan aantonen dat het openbaar belang groot is, er alles aan gedaan wordt om de stikstofschade te compenseren en er geen alternatieven zijn.

Deel dit artikel