Ankeiler: De cultuursector in Wageningen en Ede krijgt de komende jaren een flinke 'booster'.

- De cultuursector in Wageningen en Ede krijgt de komende jaren een flinke 'booster'. Beide gemeenten hebben namelijk besloten op een aantal culturele terreinen nauwer samen te werken. Op die manier moet er in de regio een nog levendigere, aantrekkelijkere en toekomstbestendigere cultuursector ontstaan.

Zo komt er onder andere een stimuleringsfonds om het festivalklimaat te verbeteren. Zowel Ede als Wageningen stopt honderdduizend euro in dat fonds. Ede investeert het geld in het kunstfestival Woest en Bijster. In Wageningen denken ze eraan om festivals op pop-up locatie te organiseren.

Creatieve hotspots

Ook zetten Ede en Wageningen in op de ontwikkeling van zogenoemde creatieve hotspots. Daarvoor ligt in Ede de focus op het voormalige kazerneterrein.

Op haar beurt onderzoekt Wageningen de mogelijkheden voor een nieuwe broedplaats met oefenruimte. Beide gemeenten hebben hiervoor in hun eigen begroting structureel geld gereserveerd. Daarnaast kijken ze of de provincie Gelderland een bijdrage wil leveren.

Cultuureducatie

De provincie Gelderland heeft 650.000 euro toegezegd voor de culturele infrastructuur in het Gelderse deel van de Foodvalley. Om aanspraak te maken op dat geld stellen de Wageningse cultuurcoördinator, het Edese Cultura en andere partijen uit regio Foodvalley een plan op. Dat plan is gericht op samenwerking, kennisuitwisseling en verdieping van cultuureducatie.

Ondersteuning lokaal talent

Beide gemeenten erkennen dat er in hun regio te weinig faciliteiten zijn om talentontwikkeling en jonge professionals te ondersteunen. Ede wil daar onder andere verandering in aanbrengen door 'De Nieuwe Lente' op te bouwen; een netwerk voor makers op alle niveaus. Jonge professionals in Ede moeten daarnaast worden gefaciliteerd in samenwerking met Akoesticum en Astrant. Ook wordt er meer samenwerking gezocht met professionele gezelschappen en makers.

In Wageningen start de nieuwe naschoolse cultuurcoördinator met het bij elkaar brengen van een netwerk. Via dat netwerk worden ontmoetingen georganiseerd en projecten opgestart. Daarnaast wordt het culturele aanbod toegankelijk gemaakt voor Wageningse vakdocenten.

Aantrekkelijker maken

De booster voor de cultuursector moet Wageningen en Ede aantrekkelijker maken voor inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. 'Goede culturele voorzieningen zorgen ervoor dat onze inwoners kunnen ontspannen, elkaar kunnen ontmoeten en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien", aldus de Edese cultuurwethouder Hester Veltman.

"We hebben een mooie basis in huis en zijn trots op onze makers, festivals en instellingen. Op een aantal onderwerpen gaan we de komende jaren stappen zetten om ons aanbod te versterken. De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op de culturele sector en laat ons nog eens zien dat samen optrekken belangrijk is.”

Anne Janssen sluit zich hier als Wageningse cultuurwethouder bij aan. "Het bundelen van de krachten, zowel door makers, culturele instellingen als op bestuurlijk gebied, creëert een enorme meerwaarde. Het resultaat is een sterke culturele regio, die groeit en bloeit door de kracht die uitgaat van creatieve mensen en bedrijven."

Meer over

Deel dit artikel