Studenten meten

Studenten meten

WAGENINGEN - Op 29 oktober 2020 gaat een gloednieuw meetinstrument voor voedselbossen live. Hiermee kunnen voedselboseigenaren makkelijk en gratis zelf de oogst aan CO2-opslag, biodiversiteit, bodemgezondheid en economie bijhouden en vergelijken met andere voedselbossen die meedoen. De tool is ontwikkeld door The Plant, Wageningen University & Research,Communicatiebureau De Lynx, Foodforest Ketelbroek en landgoed Welna.

Voedselbossen gaan biodiversiteit en voedselproductie combineren is de belofte. Een voedselbos tot wasdom laten komen vraagt echter tijd en kent relatief hoge aanloopkosten. Sommige investeerders en boeren kijken nu nog argwanend naar de sprieterige bosjes die op diverse plekken ontstaan. Hoe kunnen ze deze radicale andere vorm van landbouw nu serieus nemen? Om deze impasse te doorbreken hebben The Plant, Wageningen University & Research, Communicatiebureau De Lynx, foodforest Ketelbroek en landgoed Welna het project Meet je voedselbosoogst! opgezet, dat met behulp van een POP3 plattelandssubsidie kon worden uitgevoerd. Het doel van het project is om bovenstaande discussie te beëindigen door wetenschappelijk onderbouwde feiten.

Citizen science

Het gaat om burgerwetenschap, oftewel citizen science: onderzoek waaraan iedereen kan bijdragen. Onderzoeker Jeroen Schütt van Wageningen University & Research: “Door grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, krijg je toch waardevolle en wetenschappelijk verantwoorde data. De nulmetingen van onze testers laten nu al opvallende resultaten zien. Ik hoop dat de tool nog meer mensen zal aanzetten langjarig bij te houden hoe hun voedselbos zich ontwikkelt. Ik ben heel benieuwd of er dan ook grote verschillen te zien zullen zijn tussen regio’s.” Hij en zijn collega’s en studenten hebben heel eenvoudig uitvoerbare testen ontwikkeld, die wetenschappelijk verdedigbaar zijn, voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2 opslag.

Online tool

Onder leiding van The Plant zijn deze testen, aangevuld met een economische test, in een online tool verwerkt. Hiermee kan iedere voedselboseigenaar, ongeacht zijn/haar achtergrond, de prestaties van het eigen voedselbos vergelijken met die van anderen. De tool is zeer gemakkelijk in gebruik en kan zowel op mobiel als pc worden gebruikt.

Gebruikers enthousiast

Projectleider Marieke Karssen van The Plant: “We hebben hier als projectgroep en 30 testende voedselboseigenaren een jaar aan gewerkt. Daardoor is de tool zeer gebruiksvriendelijk geworden." Voedselboseigenaar Marian Langens van Het Schrikkelbos in Heesch beaamt dat: "Het is geweldig dat er nu een meetinstrument is. Zo kunnen we bewijzen dat het werkt. Het testen is voor voedselboseigenaren goed te doen. Ik hoop dat er veel mensen mee gaan doen, zo krijgen we heel veel data."

Marlies Duran heeft een voedselbos in Glimmen. "Het is een heel nuttig instrument, omdat het inzichtelijk maakt wat de opbrengsten zijn in brede zin. Dit is essentieel, omdat we die vragen zelf hebben en anderen het ook aan ons vragen. Bijvoorbeeld over CO2 opslag. Mensen willen straks hun vliegreizen of andere CO2 emissies compenseren, hiermee kunnen we dat zo aanbieden dat het meetbaar is en klopt. De metingen zijn voor iedereen goed te doen."

Op 29 oktober om 15 uur gaan de deuren open met een webinar

Op 29 oktober gaat ‘Meet je voedselbosoogst’ live met een online webinar. Vanaf die dag kan iedereen die wil de tool gebruiken om de oogsten van het eigen voedselbos te meten en bij te houden. Alle meetgegevens worden geanonimiseerd in een open databron gedeeld met de wetenschap. Ook kan iedereen die meedoet zijn eigen data vergelijken met vergelijkbare voedselbossen.

Opgeven voor het webinar kan via www.voedseluithetbos.nl. Op 29 oktober laten de makers van de tool precies zien hoe de meetinstrumenten werken en hoe jij ermee aan de slag kunt. Voedselbospionier Wouter van Eck legt uit hoe een voedselbos biodiversiteitsherstel, bodembeheer en voedselproductie combineert. Testers, studenten en wetenschappers vertellen over hun ervaringen tijdens het project. Mis dit niet. 29 oktober om 15 uur.

Het project Meet je voedselbosoogst werd mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Samen met de Provincie Gelderland.

Naast The Plant en Wageningen Universiteit & Research werkten ook Communicatiebureau De Lynx, Landgoed Welna en voedselbos Ketelbroek aan het project mee, evenals een dertigtal enthousiast meetestende voedselboseigenaren. Meer informatie op www.voedseluithetbos.nl

De nieuwe tool wordt in een webinar gepresenteerd waarin uitgelegd wordt hoe dit allemaal werkt. Inschrijven kan via https://voedseluithetbos.nl
Een kort filmpje erover is te zien op:
[YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=5ErA6646s24]

Deel dit artikel