RTV Rijnstreek - Nieuws

WAGENINGEN - De kleine plevier is al waargenomen. De broedvogel maakt graag gebruik van kale of zeer schaars begroeide grond in de Binnenveldse Hooilanden. Ook de patrijs, kwartel en watersnip zijn gespot in het gebied tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen, waar het werk van de afgelopen twee jaar klaar is. De nestelende vogels zijn een zichtbaar resultaat van een bijzondere samenwerking aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. Dotterbloemhooilanden, blauwgraslanden en trilveen keren terug in het Binnenveld. De nieuwe natuur groeit volop.

Werkzaamheden zijn klaar

De werkzaamheden bij de Binnenveldse Hooilanden zijn klaar. Het 286 hectare aaneengesloten gebied is klaar om als goede leefomgeving voor bijzondere soorten planten en dieren te fungeren en recreanten daarvan te laten genieten. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het afgraven van de bovenste 20 tot 50 cm en het dempen van alle slootjes. Hierdoor is het gebied een stuk natter geworden en komt het kwelwater in de wortelzone van de planten zodat bijzondere vegetatie zich kan ontwikkelen.

Ook is maaisel gebruikt voor bokashi. Deze Japanse manier van composteren, verspreidt veel minder CO₂. Als bokashi over weiland of maisland is uitgestrooid, houdt de bodem beter vocht vast. In september en oktober is een oud puinpad verwijderd en een ontbrekend stuk oeverwal aangelegd. Zeven veeneiken, die tijdens het werk zijn aangetroffen, krijgen binnenkort een plek in de vorm van een kunstwerk. Zo kunnen ze door belangstellenden bezichtigd worden. Deze veeneiken zijn ongeveer 7000 jaar oud.

Kromme Eem

Een ander bijzonder element in het natuurgebied is de opgegraven historische loop van de Kromme Eem. Samen met de veenstroompjes, zorgt dit oude riviertje voor de afvoer van overtollig water uit het natuurgebied. Bovendien zorgt de Kromme Eem voor extra biodiversiteit: allerlei water- en moerasplanten kunnen hier gedijen en deze zorgen weer voor bijzondere insecten en vogels. Vissen, zoals de grote modderkruiper, die er vanuit het Valleikanaal naar toe zwemmen, gebruiken de Kromme Eem als kraamkamer.

Afsluiting

De verwachting is dat het gebied in 2021 wordt overgedragen aan de natuurbeheerders: de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld. Het gebied is met wandelpaden deels toegankelijk gemaakt voor recreanten, zodat iedereen van deze nieuwe natuur kan genieten. Van de uitkijktoren en de picknickbanken wordt al veel gebruik gemaakt.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 226 925 19 of mail ons: nieuws@rtvrijnstreek.nl

Meer over

Deel dit artikel