Groot
Middel
Klein

WAGENINGEN - 45 partijen zetten op 2 juli as. op het Sportcomplex "Het Binnenveld" hun handtekening onder het sport- en beweegakkoord. Zij zetten zich de komende jaren in om via ruim 30 sportactiviteiten iedereen een leven lang te laten sporten en bewegen met plezier, nu en in de toekomst. Sportformateur Anneke Hiemstra heeft het Sport- en Beweegakkoord samen met partijen in Wageningen gemaakt. Namens de gemeente ondertekent burgemeester Geert van Rumund als eerste het akkoord. 

WAGENINGEN - Nu algemeen bekend is geworden dat de Woningstichting de 105 jaar oude woningen in de Julianastraat in Wageningen bij voorkeur wil slopen, komen de bewoners in actie.

Lead image 1:
Lead image 2:

WAGENINGEN - In de Willem Berkhemerstraat in Nieuw Kortenoord zijn vanochtend twee auto's uitgebrand.

WAGENINGEN - Op de sportvelden van SKV aan de Zoomweg in Wageningen is Wouter Kolthek, medewerker van Sportwerkplaats, weer begonnen met Walking Football. Walking Football is een sportactiviteit bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar die actief willen bewegen en bezig willen blijven met lichaam en geest.

EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei is gestart met de CoFit polikliniek. Mensen die COVID-19 hebben gehad en waarbij het herstel langzamer en moeizamer gaat dan verwacht kunnen hier terecht. Het doel is dat zij hun dagelijkse activiteiten, werk en ook sport weer net zo goed uit kunnen voeren als voordat zij COVID-19 kregen.

WAGENINGEN - Op de parkeerplaatsen aan de Costerweg (naast de Hoogvliet) verschijnt zaterdag 27 juni een aardappelberg. Consumenten kunnen tussen 12.00 en 18.00 uur zelf aardappels komen scheppen. Wethouder Lara de Brito opent om 12.00 uur de aardappelberg: “Het is onwerkelijk dat er zoveel goed eten wordt verspild in ons land en tegelijkertijd mensen zijn die te weinig eten hebben. Ik ben erg blij dat we dit evenement kunnen ondersteunen. Zo vragen we meer aandacht voor voedselverspilling.”

Oud wethouder Dennis Gudden is terug van weggeweest. Na enige tijd met zijn gezin in het buitenland te zijn geweest is Dennis Gudden weer terug in Wageningen.

Op 1 juli worden de diverse papiercontainers die bij de verenigingen staan weggehaald.

De gemeente gaat voorlopig geen precarioheffing aan de horeca doorberekenen. De horeca betalen jaarlijks precariobelasting voor hun terrassen die ingericht zijn op gemeentegrond. De gemeente had de belasting al tot 1 september kwijtgescholden, maar gaat ook geen precariobelasting heffen tot aan het eind van de coronamaatregelen maar uiterlijk tot 31 december 2020. De reclamebelasting blijft wel bestaan. De huurverlaging van de panden is voor de ondernemer zelf om het per pand aan te vragen bij de verhuurder.

Twee renners van het Wageningse Dutch Food Valley Cycling Team (DFVCT), Jeroen van Krimpen uit Utrecht en Geert van Kappel uit Sleeuwijk, rijden op zondag 21 juni - de langste dag van het jaar - 24 uur lang een recordaantal kilometers. De start is zaterdag middernacht en de tocht eindigt zondag middernacht. De renners verwachten rond de 700 kilometers te rijden.

Vanaf 16 juni is er een nieuwe website van de gemeente Wageningen: stemvan.wageningen.nl. Op deze website gaat de gemeente Wageningen diverse projecten uitleggen en vraagt daarover uw mening. De projecten kunnen gaan over een herinrichting van uw buurt of een buitengebied zoals de uiterwaarden of het binnenveld. 

Lead image 1:
Lead image TXT 1: verkeerbord geeft de max. parkeertijd aan.

Het winkelcentrum de Tarthorst heeft sinds kort gedeeltelijk een blauwe zone. Dit verbetert de mogelijkheid van kort parkeren en komt tegemoet aan de wens van de winkeliers. Via bebording en een blauwe lijn langs de parkeervakken wordt aangegeven waar het parkeren met blauwe kaart verplicht is. Het gaat om de parkeerplaatsen links van de ingang. Ook zijn extra fietsenrekken geplaatst om het fietsparkeren te verbeteren.

Volgende