de belofte - RTV Rijnstreek
 • Information
  04 juni 2019

  Gemeente Nunspeet krijgt veel reacties op enquête hondenbeleid

  NUNSPEET - Het gemeentebestuur van Nunspeet vroeg begin april inwoners om haar mening te geven over het huidige hondenbeleid. Aan dit verzoek is goed gehoor gegeven, de gemeente kreeg bijna 200 reacties.
 • Information
  15 maart 2021

  Gemeente Nunspeet werkt hard aan de woningbouwplannen voor de Kijktuinen

  NUNSPEET - De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen aan de Kienschulpenweg. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met zo veel mogelijk betaalbare woningen.
 • Information
  26 juli 2019

  Gemeente Oldebroek heeft zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

  OLDEBROEK - Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente Oldebroek een collectieve zorgverzekering. Zij krijgen dan korting op de verzekeringspremie. Mogelijk komen zij ook in aanmerking voor extra vergoedingen.
 • Information
  12 juni 2020

  Gemeente Oude IJsselstreek treedt uit gemeenschappelijke sociale dienst

  Een verkenningsteam heeft de afgelopen weken alle partijen binnen Laborijn bij elkaar gebracht, waardoor er een akkoord is bereikt over de uittreding van Oude IJsselstreek uit de gezamenlijke sociale dienst. De gemeente betaalt een uittreedsom en moet ervoor zorgen dat overbodig geworden personeel zoveel mogelijk in dienst wordt genomen.
 • Information
  18 december 2019

  Gemeente Wageningen en Idealis verbeteren contact tussen studenten en andere inwoners

  Gemeente Wageningen, Idealis en huurders van studentenwoningen gaan samen de komende jaren de relatie tussen studenten en andere inwoners van Wageningen verbeteren. Bij de bouw van nieuwe studentenkamers in 2020 en 2021 gaan de partijen daar extra op letten. Daarvoor hebben de partijen op 18 december jl. een overeenkomst ondertekend.
 • Information
  18 december 2019

  Gemeente Wageningen en Idealis verbeteren contact tussen studenten en andere inwoners

  WAGENINGEN - Gemeente Wageningen, Idealis en huurders van studentenwoningen gaan samen de komende jaren de relatie tussen studenten en andere inwoners van Wageningen verbeteren. Bij de bouw van nieuwe studentenkamers in 2020 en 2021 gaan de partijen daar extra op letten. Daarvoor hebben de partijen op 18 december jl. een overeenkomst ondertekend.
 • Information
  04 oktober 2019

  Gemeente Wageningen start met sloop verouderde Olympiahal

  De gemeente Wageningen start maandag met de sloop van de Olympia sporthal. Het pand is zwaar verouderd en bevat asbest.
 • Information
  05 juni 2019

  Gemeentebelang bezoekt Historisch museum Elspeet

  ELSPEET - De fractie van Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht aan het Historisch Museum Elspeet. Daar werden ze bijgepraat over het museum, de VVV-functie en het Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in hetzelfde pand.
 • Information
  05 maart 2020

  Gemeentebelang bezoekt schaapskudde Elspeter Heide

  ELSPEET - Gemeentebelang heeft een bezoek gebracht aan de schaapskudde Elspeter Heide. Het bezoek stond in het kader van de plannen rondom het realiseren van een nieuwe Schaapskooi. De bestuursleden Ron de Bruijn en Willeke Eskes en herder Daphne van Zomeren waren vanuit de organisatie aanwezig om Gemeentebelang mee te nemen in de plannen en de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden.
 • Information
  18 april 2019

  Gemeentebelang blijft kritisch op provincie over afsluiten paden Nunspeetse bossen

  NUNSPEET - Gemeentebelang is blij dat het college van burgemeester en wethouders de wens heeft uitgesproken zo min mogelijk paden af te sluiten in de Nunspeetse bossen en natuurgebieden. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen. Wel blijft Gemeentebelang de plannen van de provincie kritisch volgen.
 • Information
  10 november 2020

  Gemeentebelang Nunspeet vraagt meer mogelijkheden voor woonstarters

  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van burgemeester en wethouders om meer mogelijkheden voor woonstarters gevraagd. Door enerzijds starters op de woningmarkt beter te faciliteren en anderzijds ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om te bouwen hoopt de partij het beter mogelijk te maken voor starters om in de Gemeente Nunspeet te blijven wonen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich moet richten op woningen voor de lokale bevolking.
 • Information
  27 maart 2019

  Gemeentebelang stelt vragen over betaalbaarheid van huurwoningen

  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van de gemeente Nunspeet vragen gesteld over de betaalbaarheid van huurwoningen voor inwoners met een laag inkomen die in verhouding een hoge huur betalen.
 • Information
  07 juli 2019

  Gemeentebelang uit zorgen over bomenkap in Nunspeet

  Gemeentebelang Nunspeet heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de boskap in de gemeente Nunspeet. Van diverse inwoners kwam er al langere tijd verontruste signalen binnen bij de lokale partij over de hoeveelheid bomen die gekapt worden en de manier waarop dit gedaan wordt.
 • Information
  29 maart 2019

  Gemeentebelang uit zorgen over veiligheidsregio

  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft bij het college van B&W haar zorgen geuit over de slechte financiële situatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar onder andere de brandweer van Nunspeet en Elspeet onderdeel van zijn.
 • Information
  15 mei 2019

  Gemeentebelang wil regelingen toekomstbestendig wonen eenvoudiger

  NUNSPEET - Gemeentebelang in Nunspeet wil de verschillende regelingen over toekomstbestendig wonen sterk vereenvoudigen en is blij dat het college van burgemeester en wethouders die mening deelt. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen.
 • Information
  17 december 2020

  Gemeentebelang ziet kansen voor Sportpark Hulshorst

  HULSHORST - Gemeentebelang Nunspeet ziet een unieke kans voor de kern Hulshorst om met de aankoop van een stuk grond de lokale faciliteiten flink uit te breiden.
 • Information
  06 augustus 2019

  Gemeentebelang: Nunspeet kan niet leveren in de Regionale Energie Strategie.

  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet vindt het jammer dat het college van burgemeester en wethouders heeft moeten erkennen dat het voor gemeente Nunspeet lastig wordt om een substantiële bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) te kunnen leveren. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen ten aanzien van dit landelijk initiatief. De RES moet regionaal uitvoering geven aan de energietransitie, om zo doelen uit het landelijk klimaatakkoord te behalen.
 • Information
  04 januari 2019

  Gemeentebestuur blij, oud en nieuw Nunspeet rustig verlopen

  NUNSPEET - Oud en nieuw is in de gemeente Nunspeet zonder noemenswaardige incidenten verlopen.
 • Information
  10 juni 2020

  Gemeentes Rivierengebied hebben nog maar nauwelijks beeld schade corona

  Het is voor veel gemeentes in het Rivierengebied nog lastig om een compleet beeld te krijgen van de schade voor gesubsidieerde instellingen als gevolg van de coronacrisis. Omroep Gelderland vroeg deze gemeentes of zij konden vertellen wat de schade is voor zwembaden, musea en bibliotheken die deels afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ongeveer de helft van de benaderde gemeentes heeft gereageerd.
 • Information
  10 mei 2019

  Gezamenlijke inzet leidt tot volledige baan statushouder

  NUNSPEET - Aklilu Ghide (28) is statushouder, van Eritrese afkomst en werkt voor Van de Brake Bouw uit Nunspeet. Na een korte inwerkperiode heeft hij sinds een half jaar een volledig betaalde baan en volgt hij een halve dag in de week extra Nederlandse les. Het doel is om na de zomer ook te kunnen starten met een BBL-opleiding naast het werk om zijn papieren te kunnen halen.