de belofte - RTV Rijnstreek
 • Information
  29 juni 2021

  College Ede komt ondernemers Ede Centrum en Bennekom tegemoet

  EDE - Het coronavirus heeft zijn sporen nagelaten bij ondernemers onder meer in Ede-Centrum en in Bennekom. Om de ondernemers in deze centra tegemoet te komen is er eerder dit jaar besloten om de reclamebelasting te halveren.
 • Information
  19 april 2021

  College gemeente Ermelo stemt in met ontwerp Nieuw Sportcentrum

  ERMELO - Het college van de gemeente Ermelo heeft ingestemd met het definitieve ontwerp van het nieuwe sportcentrum aan de Zanderij. Het nieuwe sportcentrum, dat goed binnen de omgeving past, heeft vier multifunctionele sportzalen en een zwembad.
 • Information
  18 mei 2021

  College Nijmegen gunt nieuwe Buurtteams voor zorg voor volwassenen aan Incluzio B.V.

  NIJMEGEN - De organisatie Incluzio B.V. gaat per 1 januari 2022 de basishulp en toegang naar aanvullende zorg voor volwassenen bieden in de wijken. Zij nemen daarmee het stokje over de sociale wijkteams die in dienst zijn bij Sterker. De Buurtteams Volwassenen, eerder bekend als ‘brede basisteams’, bestaan uit professionals die samen snel doch zorgvuldig moeten inschatten welke hulp nodig is voor volwassenen in de wijken van Nijmegen. Het is de bedoeling dat er hierdoor zoveel mogelijk direct hulp en ondersteuning geboden wordt en dat de wachttijden verkorten.
 • Information
  13 mei 2020

  College Nijmegen komt horeca en culturele sector tegemoet met nieuw pakket maatregelen

  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college is met een tweede pakket aan maatregelen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe maatregelen zijn hoofdzakelijk gericht op het ondersteunen van de culturele sector, de horeca en de markt. Zo wordt er geen precario geheven voor terrassen in 2020 en wordt voor een deel van het jaar ook geen marktgelden geïnd.
 • Information
  09 juni 2020

  College Nijmegen: 'Niet aantal passagiers maar type evenement laten bepalen of bootfeest vergunningsvrij mag'

  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil af van het maximum aantal passagiers als criterium voor het vergunningsvrij organiseren van bootfeesten en in plaats daarvan naar het soort feest dat georganiseerd wordt kijken voor vergunningsplicht. Het niet veroorzaken van geluidshinder aan wal is een belangrijk criterium om vergunningsvrij een bootfeest te mogen organiseren.
 • Information
  26 mei 2020

  College Nijmegen: ‘Kritisch kijken naar functie en voortbestaan wijkcentra’

  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil kritisch gaan kijken naar de functie van wijkaccommodaties. Dit vanuit een nieuw beleid dat minder gericht is op het faciliteren door middel van vastgoed en meer op het ondersteunen van activiteiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een aantal minder succesvolle wijkcentra gesloten wordt.
 • Information
  18 oktober 2019

  College van B&W gaat buurten in Laag-Soeren

  LAAG-SOEREN - Burgemeester Carol van Eert, wethouders Ronald Haverkamp, Marc Budel, Gea Hofstede, Dorus Klomberg en gemeentesecretaris Hans Kettelerij zijn op zaterdag 26 oktober van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig bij de muziektent aan de Jan Lighartlaan in Laag-Soeren.
 • Information
  19 mei 2020

  College West Betuwe is demissionair

  De wethouders in West Betuwe hebben de conclusie getrokken dat ze niet meer het vertrouwen van de gemeenteraad hebben en gaan demissionair verder. De grootste partij Dorpsbelangen West Betuwe zal nu op zoek moeten naar een nieuwe meerderheid in de raad.
 • Information
  23 april 2021

  College Wijchen adviseert raad geen medewerking te verlenen aan windpark langs A50

  BATENBURG - Het Wijchense college adviseert de gemeenteraad om verzoek om geen medewerking te verlenen aan plannen voor een windpark langs de westzijde van de A50, ter hoogte van het spoor tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch. Initiatiefnemers Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie willen hier vijf windmolens neerzetten met een hoogte van 250 meter.
 • Information
  02 juni 2021

  College Wijchen komt met visie op evenementen: “Inclusief en duurzaam moet”

  WIJCHEN - Evenementen in de gemeente Wijchen moeten wat het college betreft in de toekomst naast veilig ook inclusief en duurzaam zijn. Dat stelt men in een nieuwe visie op evenementen die tot stand gekomen is met medewerking van organisatoren van evenementen, leefbaarheidsgroepen en de horeca.
 • Information
  13 mei 2020

  College Wijchen trekt de definitie van ‘goedkope koopwoning’ op met 28.000 euro

  WIJCHEN - Het Wijchense college wil de prijsgrens in de definitie van goedkope koopwoningen optrekken van 172.000 euro naar 200.000 euro. Dit omdat bouwers aangeven dat het steeds moeilijker wordt om goedkope koopwoningen te bouwen en starters die deelnemen aan een collectief project binnen de oude prijsgrens vaak geen woning kunnen bouwen.
 • Information
  22 april 2020

  College Wijchen wil dorpshuizen geen OZB-voordeel verschaffen

  WIJCHEN - Het Wijchense college is niet van plan Stichting Dorpshuis Alverna De Oase een voordeel op de OZB-belasting te verschaffen door haar accommodatie als woning aan te merken, mede omdat het bang is voor precedentwerking. De stichting stuurde hier tot tweemaal toe een verzoek toe, nadat landelijk de mogelijkheid voor een uitzondering voor instellingen van maatschappelijk belang gecreëerd werd.
 • Information
  06 mei 2020

  College Wijchen wil nieuwbouw woningen versneld starten en verbeterslag bestaande wijken

  WIJCHEN - Het Wijchense college wil haast zetten achter woningbouw op de locaties Huurlingsedam en Wijchen-West en komt met een voorstel om de voorbereidingen zo snel mogelijk in gang te zetten. Ook wil men een verbeterslag slaan in bestaande wijken in het kader van woonkwaliteit, leefbaarheid en de energietransitie.
 • Information
  07 oktober 2020

  College Wijchen wil pilot met straatcoaches tegen jongerenoverlast

  WIJCHEN - Het Wijchense college wil een pilot van 6 maanden starten met straatcoaches om jeugdoverlast tegen te gaan. Men concludeert dat de huidige aanpak niet voldoende resultaat oplevert. De gemeenteraad moet nog budget vrijmaken voor de pilot.
 • Information
  01 september 2021

  College wil ondanks crowdfunding geen carillon in Kasteel Wijchen, raad wil onderzoek

  WIJCHEN - Het Wijchense college blijft geen heil zien in het plaatsen van een carillon in de toren van Kasteel Wijchen, ondanks het feit dat de initiatiefnemers middels crowdfunding de kosten voor de plaatsing ervan bij elkaar hebben weten te krijgen. Dat laat men weten in reactie op een initiatiefvoorstel dat Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal indienen over het nader onderzoeken van deze mogelijkheid. Wel is het college bereid om mee te denken over alternatieve opties.
 • Information
  17 november 2020

  College: gebied station Nijmegen-Goffert 'sterk verdichten' met woningbouw, smart industry en commerciële functies

  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil ruimte maken om in de omgeving van station Nijmegen-Goffert 987 woningen en 114 short stay woningen voor de huisvesting voor onder andere werknemers van bedrijven op Winkelsteeg die tijdelijk in Nederland verblijven. Ook moet er ruimte komen voor uitbreidingsmogelijkheden van de Novio Tech Campus en commerciële functies zoals een koffiebar en een sportschool. Om dit te kunnen realiseren moeten wel de Neerbosscheweg en Graafseweg deels verlegd worden.
 • Information
  04 december 2019

  Combinatiefunctionarissen sport, cultuur en geletterdheid blijven actief op basisscholen Rheden en Rozendaal

  DE STEEG - Combinatiefunctionarissen sport & bewegen, cultuur en geletterdheid blijven zeker tot en met 2022 actief voor basisschoolkinderen in Rheden en Rozendaal.
 • Information
  13 november 2020

  Commercieel zonnepark in Bennekom lijkt heel ver weg

  BENNEKOM - Een commercieel zonneveld aan de Lange Rijnsteeg in Bennekom lijkt heel ver weg. De gemeenteraad is totaal niet enthousiast over het plan voor 11 hectare land met zonnecollectoren in het gebied. En zonder steun van de raad, moet het plan van tafel, besloot de politiek donderdagavond.
 • Information
  06 mei 2020

  Coronahulp zorgaanbieders zorgt ervoor dat Wijchen forse bezuiniging ten dele niet kan realiseren

  WIJCHEN - Het bieden van een omzetgarantie voor zorgaanbieders in de Jeugdhulp en Wmo op aangeven van het Rijk, de VNG en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zorgt ervoor dat Wijchen forse bezuinigingen ten dele niet kan realiseren.
 • Information
  11 mei 2021

  Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek in de steigers

  GROESBEEK - Deze maand wordt gestart met een grote restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek. Het betreft houtrotherstel, vervangen kilkepers, dakdekkerswerk, vervangen goten, verstevigen loopbruggen, extra hemelwaterafvoeren, stucwerk en schilderwerk.