de belofte - RTV Rijnstreek
 • Information
  06 mei 2021

  Ambtenaren ziek thuis na discriminatieaffaire: 'Er moesten koppen rollen'

  ARNHEM - De concerndirecteur (directeur van de gehele gemeentelijke organisatie) en gemeentesecretaris van Arnhem zijn door het college 'geslachtofferd' voor hun rol in de discriminatieaffaire. Dat vertellen meerdere bronnen aan Omroep Gelderland. Twee van de hoogste ambtenaren binnen de gemeente hebben zich ziek gemeld, nadat het vertrouwen in hen is opgezegd. Bronnen melden dat de handelwijze van het college tot een angstcultuur binnen het stadhuis leidt.
 • Information
  27 september 2019

  Ans Pluim vervangt Edward Koers in fractie Gemeentebelang Nunspeet

  NUNSPEET - Ans Pluim gaat vanaf de raadsvergadering in oktober de zetel van Edward Koers overnemen in de raad van Nunspeet. Ze is al vele jaren lid van Gemeentebelang en goed thuis in de zaken die binnen onze gemeente spelen.
 • Information
  10 maart 2021

  Anti-VVD-posters 'bedoeld om verwarring te zaaien', zegt initiatiefnemer

  ARNHEM - De initiatiefnemers van de anti-campagne vvdnee.nl vinden het 'niet zo netjes' dat hun posters op plekken worden geplakt waar dat niet mag. Ze beloven bij volgende bestellingen een briefje te doen dat mensen oproept dat alleen op daarvoor bestemde plaatsen te doen. Maar ze hopen vooral dat de VVD inhoudelijk met hen het debat aan wil.
 • Information
  15 oktober 2021

  Arnhem Centraal is lek, mogelijke strop van 3 miljoen

  ARNHEM - Het NS-station Arnhem Centraal lekt. De reparatie gaat waarschijnlijk miljoenen euro's kosten. De gemeente Arnhem houdt rekening met een financiële tegenvaller van 3 miljoen euro.
 • Information
  29 september 2021

  Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
 • Information
  08 juni 2021

  Arnhem heeft na discriminatieaffaire tijdelijke gemeentesecretaris

  ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft een nieuwe gemeentesecretaris, nadat de vorige opstapte na de discriminatierel in het stadhuis.
 • Information
  16 maart 2021

  Arnhem kiest afvalbeleid: wat stemmen Rick en Fred?

  ARNHEM - In Arnhem draait het deze dagen niet alleen om de Tweede Kamerverkiezingen. Inwoners mogen zich daarnaast in een referendum uitspreken over het afvalbeleid. Moet de burger zelf blijven scheiden en per zak restafval betalen die hij produceert? Of gaan we het afvalscheiden door machines laten doen en delen we de kosten? De meningen zijn verdeeld.
 • Information
  22 april 2021

  Arnhem moet alvast 600.000 euro schadevergoeding betalen aan zorgorganisatie

  ARNHEM - De gemeente Arnhem moet 600.000 euro aan voorschot voor een nader te bepalen schadevergoeding betalen aan Stichting OnderDak, omdat zij onterecht een einde maakte aan de opvang van zorgcliënten. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. Ook het plan van de gemeente om alsnog een stokje te steken voor de opvang in de Paasbergflat werd van tafel geveegd.
 • Information
  04 juni 2021

  Arnhem overstelpt met wapens bij inleveractie

  ARNHEM - De Arnhemse wapeninleveractie loopt bijna ten einde. De hele week konden inwoners straffeloos en anoniem hun wapens inleveren. Vrijdag stond de teller rond middaguur op 140 ingeleverde wapens. Burgemeester Ahmed Marcouch verwacht aan het einde van de dag uit te komen op zo'n 200 ingeleverde wapens.
 • Information
  14 oktober 2021

  Arnhem overweegt komst honderd extra Afghaanse vluchtelingen

  ARNHEM - Arnhem overweegt extra Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ziet een paviljoen op het terrein aan de Groningensingel, waar nu ook al asielzoekers zitten, als 'aantrekkelijke locatie' om honderd bedden te plaatsen, volgens de gemeente.
 • Information
  29 september 2021

  Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Information
  17 december 2020

  Arnhem stap dichter bij eigen 'Central Park'

  ARNHEM - De ontwikkeling van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk tot een gebied voor natuur, recreatie en cultuur is weer een stap dichter bij gekomen. De gemeenteraad keurde daar woensdag de bestemmingsplannen voor goed. In het gebied ter grootte van het New Yorkse Central Park komen verder ongeveer 430 woningen om dat financieel mogelijk te maken.
 • Information
  22 juli 2021

  Arnhem verbreekt stedenband met Chinese stad Wuhan

  ARNHEM - Arnhem verbreekt de ruim 20 jaar bestaande stedenband met Wuhan vanwege de mensenrechtenschendingen richting de Oeigoeren in China. Lange tijd leek er geen meerderheid voor dit voorstel, maar GroenLinks draaide op het laatste moment van standpunt. Aan dat besluit ging een protest vooraf waarbij onder meer Nederlandse Oeigoeren in gesprek gingen met raadsleden.
 • Information
  24 april 2021

  Arnhem vult de gemeentekas na coronajaar

  ARNHEM - De coronacrisis leidt er in Arnhem allerminst toe dat de financiële situatie van de gemeente achteruit gaat. Afgelopen jaar werd er 13 miljoen euro extra aan de spaarpot toegevoegd en ook dit jaar lijkt ruim 8 miljoen euro beter uit te pakken dan waarop was gerekend, blijkt uit cijfers van het stadsbestuur.
 • Information
  22 april 2021

  Arnhem werkt tegen bij bouwvergunningen, volgens ondernemers

  ARNHEM - Aanvragen voor met name bouwvergunningen via de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zouden regelmatig niet soepel verlopen. Van de aanwezige ondernemers waar de gemeenteraad woensdagavond mee sprak, kreeg de gemeente in dat proces een stevige draai om de oren. Verschillende afdelingen binnen het stadhuis zouden de processen vertragen of zelfs tegenwerken.
 • Information
  12 april 2021

  Arnhem wil binnen vijf jaar veel meer werknemers met niet-westerse achtergrond

  ARNHEM - Binnen vijf jaar moet het personeelsbestand van de gemeente Arnhem een goede afspiegeling zijn van de bevolking. Die ambitie brengt het college naar buiten. Vooral in het aantrekken van personeel met een niet-westerse achtergrond, is daarvoor nog een flinke stap te zetten.
 • Information
  13 juli 2020

  Arnhem wil geen huurverhogingen meer

  ARNHEM - De huren in Arnhem worden niet meer verhoogd, als het aan de lokale politiek ligt. De wethouder moet in gesprek met verhuurders om daar afspraken over te maken, besloot de gemeenteraad.
 • Information
  01 juli 2021

  Arnhem wil meer laaggeschoold werk aantrekken

  ARNHEM - Arnhem wil meer werkgevers die veel laaggeschoold werk aanbieden. Die opdracht gaf de gemeenteraad woensdagavond aan het college mee. Dat moet extra zijn best gaan doen om bijvoorbeeld distributiebedrijven of bedrijven uit de maakindustrie aan te trekken.
 • Information
  10 februari 2021

  Arnhem wil structureel onderzoek naar biodiversiteit

  ARNHEM - Arnhem gaat op veertien verschillende plekken in de stad onderzoek doen naar de ontwikkelingen van de natuur. Het onderzoek naar de biodiversiteit moet structureel plaatsvinden. Hierbij is er dus oog voor het aantrekkelijker maken van plant en dier.
 • Information
  22 maart 2021

  Arnhem zet afvalbeleid bij grofvuil

  ARNHEM - Het Arnhemse afvalbeleid gaat op de schop. De bevolking sprak zich in een referendum met een meerderheid uit tegen het huidige systeem waarbij er moet worden betaald per zak restafval. Ook moeten de ondergrondse containers weer open kunnen zonder pas en de openingen weer geschikt worden gemaakt voor grote zakken van 60 liter.