gemeente wageningen - RTV Rijnstreek
 • Information
  20 juni 2020

  Geen oud papier meer in te zamelen door verenigingen

  Op 1 juli worden de diverse papiercontainers die bij de verenigingen staan weggehaald.
 • Information
  15 juni 2020

  Geen Zwarte Pieten meer bij Sinterklaasintocht Wageningen

  Bij de komende Sinterklaasintocht in Wageningen lopen alleen ‘roetveegpieten’ mee. In het afgelopen jaar liep er nog een aantal ‘Zwarte Pieten’ mee, maar de gemeente heeft samen met de SOW (Stichting Ondernemersfonds Wageningen) Sinterklaas gevraagd om alleen roetveegpeiten mee te nemen naar Wageningen.
 • Information
  02 april 2020

  Geert van Rumund blijft tot 1 juni 2021 burgemeester

  Geert van Rumund blijft langer burgemeester van Wageningen. Hij stelt zijn pensioen uit tot 1 juni 2021. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan stabiliteit in Wageningen in een onzekere tijd. Daarnaast kan de gemeenteraad straks op deze manier alsnog op zoek naar de best mogelijke opvolger, en is er geen waarnemend burgemeester nodig. Vanwege de coronacrisis zijn immers in heel Nederland de benoemingsprocedures voor burgemeesters stilgelegd.
 • Information
  25 november 2020

  Geld weg na verlies portemonnee

  WAGENINGEN - In Wageningen raakt iemand een portemonnee kwijt, het is niet zeker of dat door een zakkenroller komt of door domweg verlies van de beurs. Maar de gevolgen voor het slachtoffer zijn groot.
 • Information
  01 september 2020

  Gelderse boer stapt naar Europees Hof om fosfaatrechten

  WAGENINGEN - Een Gelderse boer stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de Nederlandse fosfaatregels aan te vechten. Eerdere rechtszaken in ons land mochten niet baten voor boeren die door de regels financieel in de knel zijn gekomen.
 • Information
  15 augustus 2020

  Gelderse universiteiten in mondiale top 200

  WAGENINGEN - De Radboud Universiteit in Nijmegen en de Wageningen University & Research hebben hun positie in de mondiale top 200 behouden. De twee Gelderse universiteiten staan beiden hoog opgenomen in de AWRU-ranking, de lijst met duizend beste universiteiten op aarde zoals de Universiteit van Shanghai die samenstelt.
 • Information
  12 februari 2021

  Gemeente en ARA samen tegen discriminatie en racisme

  WAGENINGEN - Wageningen is een stad waar 160 nationaliteiten naast en met elkaar leven. Samen met ARA gaat de gemeente zich inzetten tegen racisme, discriminatie en uitsluiting. ARA Wageningen staat voor Anti Racist Association Wageningen. Deze beweging is ontstaan na de Black Lives Matters demonstratie in Wageningen.
 • Information
  11 december 2020

  Gemeente geeft minima vergoeding vitens

  WAGENINGEN - Minima die bij de gemeente Wageningen bekend zijn, krijgen tussen donderdag 10 december en maandag 14 december automatisch €56,33 op hun rekening gestort. Hiermee wordt de hogere rekening van Vitens, net als vorig jaar, gecompenseerd. Minima die in deze periode dit bedrag niet hebben ontvangen, kunnen de compensatie zelf aanvragen als ze ervoor in aanmerking willen komen.
 • Information
  11 februari 2020

  Gemeente stelt 7,4 miljoen beschikbaar voor nieuwe schoolgebouwen

  De gemeenteraad heeft maandagavond 10 februari unaniem het Groen Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) goedgekeurd. En daarmee besloten om 7,4 miljoen te steken in 2 nieuwe schoolgebouwen. Het geld was al opgenomen in de investeringsbegroting voor 2020. Maar de plannen moesten nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De gebouwen gaan de gemeenschap minimaal 192.000,- per jaar kosten.
 • Information
  08 februari 2020

  Gemeente vraagt uw mening over cultuuraanbod

  Op 20 februari vindt de avond ‘Cultuur in Uitvoering’ plaats. Het is een openbare avond waarop iedereen uit de stad Wageningen die geïnteresseerd is in het cultuurbeleid van de gemeente, kan meepraten over de invulling daarvan. Op de avond staat het onderdeel ‘Samenwerking’ centraal. Het begint om 17.30 uur en is in de raadzaal van de gemeente. Komt u ook?
 • Information
  18 december 2019

  Gemeente Wageningen en Idealis verbeteren contact tussen studenten en andere inwoners

  Gemeente Wageningen, Idealis en huurders van studentenwoningen gaan samen de komende jaren de relatie tussen studenten en andere inwoners van Wageningen verbeteren. Bij de bouw van nieuwe studentenkamers in 2020 en 2021 gaan de partijen daar extra op letten. Daarvoor hebben de partijen op 18 december jl. een overeenkomst ondertekend.
 • Information
  18 december 2019

  Gemeente Wageningen en Idealis verbeteren contact tussen studenten en andere inwoners

  WAGENINGEN - Gemeente Wageningen, Idealis en huurders van studentenwoningen gaan samen de komende jaren de relatie tussen studenten en andere inwoners van Wageningen verbeteren. Bij de bouw van nieuwe studentenkamers in 2020 en 2021 gaan de partijen daar extra op letten. Daarvoor hebben de partijen op 18 december jl. een overeenkomst ondertekend.
 • Information
  25 februari 2021

  Gemeente Wageningen gaat mensen met schulden eerder helpen

  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat mensen met schulden vroegtijdig helpen om te voorkomen dat ze in een diepe schuldenput terechtkomen. Dat is mogelijk door een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Information
  18 juni 2020

  Gemeente Wageningen heft nog geen precariobelasting voor terrassen

  De gemeente gaat voorlopig geen precarioheffing aan de horeca doorberekenen. De horeca betalen jaarlijks precariobelasting voor hun terrassen die ingericht zijn op gemeentegrond. De gemeente had de belasting al tot 1 september kwijtgescholden, maar gaat ook geen precariobelasting heffen tot aan het eind van de coronamaatregelen maar uiterlijk tot 31 december 2020. De reclamebelasting blijft wel bestaan. De huurverlaging van de panden is voor de ondernemer zelf om het per pand aan te vragen bij de verhuurder.
 • Information
  13 juli 2020

  Gemeente Wageningen serveert alleen nog vegetarische hapjes

  WAGENINGEN - Vanaf nu zijn alle hapjes tijdens bijeenkomsten in het stadhuis van Wageningen vegetarisch. Dit geldt zowel voor bijeenkomsten van de gemeente zelf als van andere partijen. Ook introduceert de gemeente Meatless Monday in het bedrijfsrestaurant; een dag waarop geen vlees wordt geserveerd. Door zelf vegetarisch eten te stimuleren, wil de gemeente een voorbeeld zijn voor anderen om duurzamer te eten.
 • Information
  04 oktober 2019

  Gemeente Wageningen start met sloop verouderde Olympiahal

  De gemeente Wageningen start maandag met de sloop van de Olympia sporthal. Het pand is zwaar verouderd en bevat asbest.
 • Information
  14 december 2019

  Gemeente Wageningen wil inwoners meer laten bewegen in 2020

  Net als 155 andere gemeenten gaat ook Wageningen aan de slag met een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het doel is dat iedereen in Wageningen een leven lang plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst. Het is een akkoord van iedereen met ideeën uit de Wageningse samenleving. Het Startschot vindt plaats op 7 januari 2020 om 19.30 uur.
 • Information
  14 december 2019

  Gemeente Wageningen wil inwoners meer laten bewegen in 2020

  WAGENINGEN - Net als 155 andere gemeenten gaat ook Wageningen aan de slag met een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het doel is dat iedereen in Wageningen een leven lang plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst. Het is een akkoord van iedereen met ideeën uit de Wageningse samenleving. Het Startschot vindt plaats op 7 januari 2020 om 19.30 uur.
 • Information
  17 juni 2020

  Gemeente wilt uw mening horen

  Vanaf 16 juni is er een nieuwe website van de gemeente Wageningen: stemvan.wageningen.nl. Op deze website gaat de gemeente Wageningen diverse projecten uitleggen en vraagt daarover uw mening. De projecten kunnen gaan over een herinrichting van uw buurt of een buitengebied zoals de uiterwaarden of het binnenveld.