RTV Rijnstreek - Nieuws

Wie wordt de opvolger van Burgemeester van Rumund van Wageningen? Foto: Archief XON

Wie wordt de opvolger van Burgemeester van Rumund van Wageningen? Foto: Archief XON

WAGENINGEN - Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Wageningen (circa 39.700 inwoners) hebben zich 47 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in Gelderland.

Onder de sollicitanten bevinden zich: 5 (oud-/waarnemend-)burgemeesters, 16 (oud-)wethouders, 4 (oud-)gedeputeerden en 12 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 25 tot 62 jaar. Er zijn 15 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:
CDA : 1
ChristenUnie : 1
D66 : 12
GroenLinks : 5
PvdA : 7
SP : 2
VVD : 12
Ongebonden : 1
Onbekend : 6

Procedure

In februari/maart zal John Berends gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Wageningen. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting half april 2021 in de gemeenteraad van de gemeente Wageningen worden vastgesteld.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

Door: Mediapartner XON

Deel dit artikel