Marcouch ontkent infiltratie in moskeeën: 'Allemaal binnen de kaders van de wet' - RTV Rijnstreek

Burgemeester Ahmed Marcouch. Foto: Omroep Gelderland

Burgemeester Ahmed Marcouch. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft volgens burgemeester Ahmed Marcouch in haar radicaliseringsaanpak geen moskeeën geïnfiltreerd. Publicaties van NRC Handelsblad zouden volgens hem suggereren dat Arnhem 'niet transparant en zelfs onrechtmatig zou handelen'. Dat werpt de burgervader nu verre van zich.

Gedupeerden als gevolg van onderzoek naar radicalisering zijn er dus niet, verduidelijkt Marcouch. "Integendeel, wij hebben juist transparant en open met de ouders, scholen en moskeeën gewerkt om radicalisering voor te zijn." Dat zou allemaal 'binnen de kaders van de wet' zijn gebeurd.

'Geen opdracht gegeven'

Wel wordt Arnhem ondersteund door Nuance door Training en Advies (NTA), dat volgens NRC Handelsblad voor verschillende gemeenten undercover onderzoek deed bij islamitische organisaties 'om daar gevoelige informatie op te halen zonder zichzelf kenbaar te maken'. Die ondersteuning gaat volgens Marcouch naar tevredenheid en van infiltratie zou daarbij geen sprake zijn. "Er is dan ook nadrukkelijk geen opdracht gegeven tot infiltreren van moskeeën of organisaties."

Volgens NRC Handelsblad heeft NTA de afgelopen jaren in zeker tien gemeenten undercover onderzoek laten doen naar moskeeën in hun stad. Daarbij wordt Arnhem niet genoemd. Wel spreekt de krant over de verschillende rollen die NTA in de Rijnstad heeft. “De programmamanager radicalisering van de gemeente is een NTA-adviseur. Het bedrijf schuift ook aan bij zogeheten ‘casusoverleggen’, waarin maatregelen tegen geradicaliseerde inwoners worden besproken. Een deel van die personen wordt onderzocht en begeleid door de reclassering en ook daar is NTA de vaste expert. Als deze Arnhemmers in 2020 als terrorismeverdachten voor de rechter moeten verschijnen, heeft NTA de rol van getuige-deskundige”, aldus NRC Handelsblad.

Zie ook: Gemeenten ontkennen undercoveracties in moskeeën

"We maken gebruik van hun kennis en expertise en betrekken hen bij het duiden van signalen", licht Marcouch toe. "De probleemanalyse die NTA in 2014 maakte voor de gemeente, bestond uit interviews die de respondenten hebben geautoriseerd en op hun verzoek anoniem zijn verwerkt. Het rapport, dat in 2015 is opgeleverd, is destijds om die reden vertrouwelijk aan de fractievoorzitters toegelicht."

In 2019 is via de NTA een zelfstandig adviseur voor het team veiligheid aangetrokken nadat de vaste adviseur van de gemeente een andere functie vond, merkt Marcouch nog op.

'Zou wezenlijk probleem zijn'

Fractievoorzitter Yildirim Usta van DENK Verenigd Arnhem had voor woensdagavond met D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie een debatverzoek ingediend over het onderwerp. Dat gaat niet door omdat de burgemeester daar wegens ziekte niet bij zou kunnen zijn. "Het wordt moeilijk debatteren en bevragen als hij in persoon niet kan antwoorden op de vragen", stelt Usta. Vorige week verving wethouder Bob Roelofs de burgemeester nog toen die niet aanwezig kon zijn bij de begrotingsbehandeling.

Usta vindt het belangrijk om te weten of 'deze on-Nederlandse praktijken die niet thuishoren in een rechtsstaat ook in Arnhem hebben plaatsgevonden'. Volgens hem is onder meer cruciaal of de privacywetgeving en de vrijheid van godsdienst is geschonden. "Het laatste wat je wilt is een gemeentelijke inlichtingendienst welke door de NCTV wordt gefaciliteerd terwijl die opdracht eigenlijk bij de AIVD ligt. Dat zou een wezenlijk probleem zijn."

'Wantrouwen richting moslims'

De wantrouwende manier waarop NTA in de richting van moslims te werk is gegaan, vormt volgens Usta geen gezonde basis voor samenwerking. "De moskeeën zijn tenslotte bondgenoten in de strijd tegen radicalisering. De samenleving is niet gebaat met de afbrokkeling van de rechtstaat."

Zijn die tien andere gemeenten waar NTA 'van alles heeft uitgespookt' het topje van de ijsberg, vraagt Usta zich af. Hij betwijfelt of er geen 'interessante rapporten' zijn en stelt dat de burgemeester de schijn tegen heeft als hij daar niet transparant in wil zijn. "Totale openheid is zeer gewenst."

'Meer transparantie'

Ook Mattijs Loor (D66) verwacht na de brief van Marcouch 'meer transparantie over wat er precies aan onderzoeken heeft plaatsgevonden, hoe die zijn uitgevoerd en wat er in rapporten is opgenomen'.

Afhankelijk van de informatie die zij nog krijgen, zullen de partijen bekijken of ze op een ander moment het debat met de burgemeester alsnog aan willen gaan.

Deel dit artikel